Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Ślaskiego

Zamówienia publiczne

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Ślaskiego 
AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert w prowadzonych postępowaniach na dostawę towarów oraz realizację usług.

Ogłoszenia:

  • Aktualne (termin składania ofert/wniosków nie minął),
  • Zakończone (termin składania ofert/wniosków minął).
Informacje o dokumencie
  • Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Izabela Szczerbik-Nowak
  • Wprowadzający: Izabela Szczerbik-Nowak
  • Data utworzenia: 25.09.2020, 11:13
  • Ostatnia aktualizacja: 22.04.2022, 15:00
Rejestr zmian dokumentu zobacz